JavaScript must be enabled.
ENGICZE
STEP 1 > ENTRY STEP 2 > DETAILS STEP 3 > TERMS STEP 4 > PAYMENT STEP 5 > CONFIRM

MÁTE PROBLÉMY?

PROSÍM VYBERTE JEDNU Z NÍŽE UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ:
POTŘEBUJÍ POMOCT S REZERVACÍ LÍSTKŮ
MÁM ZÁJEM POUŽIVAT TENTO REZERVAČNÍ SYSTÉM
MÁM VŠEOBECNOU OTÁZKU (ani jedna z možností)
JMÉNO:
Email:
POTÉ PROSÍM KLIKNĚTE:
ANGOSTURA EVENT BOOKINGS je sub-brand spol. ZE-BRAND s.r.o. Malé Náměstí 13, Praha 1 - 110 00 - IČO: 24685151, DIČ: CZ24685151

ZE-BRAND s.r.o. má podepsány smlouvy s Československá obchodní banka, a.s. a jejích partnerem Global Payments Europe kteří zajišťují zabezpečení Vaších on-line plateb pomocí moderní platební služby, zaručující že Vaše osobní platební informace zůstanou šifrovány pro nás i naše partnery.

HAVING PROBLEMS?

PLEASE CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING OPTIONS:
I NEED HELP WITH BOOKING MY TICKETS
I WOULD LIKE TO USE THIS BOOKING SYSTEM
I HAVE A GENERAL INQUIRY (neither of the above)
NAME:
Email:
THEN PLEASE CLICK:
ANGOSTURA EVENT BOOKINGS is a sub-brand of ZE-BRAND s.r.o. Malé Náměstí 13, Praha 1 - 110 00 - IČO: 24685151, DIČ: CZ24685151

ZE-BRAND s.r.o. has signed contracts with Československá obchodní banka, a.s. and its partner Global Payments Europe to use their modern payments services in order to ensure you secure on-line payments and guarantee that your personal payment information stays encypted and will not be seen by us or any of our partners.
850,-